Gullviverallyt logga

BANBESKRIVNING

BANBESKRIVNING FÖR GULLVIVERALLYT 2024


Här nedan finns den officiella banbeskrivningen för Gullviverallyt 2024, samt översiktsbilder för etapperna och detaljerade skisser för var rundningarna är.


Det är den officiella banbeskrivningen i text som bestämmer banan för Gullviverallyt, övriga skisser, kartor och kordinater är bara hjälpmedel för att visualisera och lokalisera start, mål och rundningarna.


Officiel Banbeskrivning Gullviverallyt

Följande banbeskrivning bestämmer banan för Gullviverallyt 2024

Etapp beskrivningar

Etapp 1: Getfoten - Gränholmen

Översikt samt skisser och kordinater för start, mål och rundningar

Etapp 2: Gränholmen - Lökholmen

Översikt samt skisser och kordinater för start, mål och rundningar

Etapp 4: Biskopsön/Bullerön - Ingaröfjärden

Översikt samt skisser och kordinater för start, mål och rundningar

Etapp 3: Lökholmen - Biskopsön/Bullerön

Översikt samt skisser och kordinater för start, mål och rundningar